Left Right
Que fem

Que fem

Obrim Camí

Servei Consultoria

Des de Worldwide Export li serà fàcil arribar als Professionals que li poden brindar el servei més complert en Assessorament Internacional sobre els seus dubtes a l’hora d’Importar o Exportar com:

Obertura Nous Mercats (estudis de mercat, prospecció de mercats, elaboració d’un pla estratègic de vendes, visita a fires del sector, elaboració d’un CRM)

Comercials (Viatges comercials, assistència a fires, selecció i contractació de comercials)

Fiscals (Obligacions tributaries, internacionalització de l’empresa, repatriació de capitals, etc)

Financeres (Formes de pagament i de cobrament, línies de descompte internacional, finançament, factoring, forfaiting, etc)

Assegurances i Crèdit (cobertura de riscos a l’exportació i crèdit)

Legals (Contractes amb representants o distribuïdors, internacionalització de l’empresa, etc)

Tràmits Duaners (Importacions & Exportacions, operacions triangulares, etc)

Obtenció de Certificats i altres Documents (Certificats:  d’origen,  de conformitat, d’inspecció, Sanitaris, fitosanitaris, Legalitzacions, etc)

Guia i Tramitació de Subvencions (autonòmiques, nacionals, europees, etc)

Transport & Logística (Terrestre, Aérea, Marítima, urgent, paqueteria, magatzem logístic a destí, dipòsit franc, etc)

Promoció (Màrqueting, Webs, Fires, Presentacions)

Departament Internacional Extern Import & Export

Worldwide Export ofereix la possibilitat de contractar, a un cost MOLT inferior a qualsevol contractació de personal, un Departament Internacional Extern amb un Equip Multidisciplinari, Format i amb Experiència, plurilingües (Francès, Anglès, Neerlandès, Alemany, Italià, etc) per ajudar a les empreses que desitgin Importar o Exportar els seus productes o Serveis

 

Nomes vostè sabrà que es un Departament Extern

 

Atenció Telefónica als Clients/Proveïdors i Contactes Potencials  (en diversos idiomes: Francès, Anglès, Neerlandès, Alemany, Italià, etc)

Elaboració i Seguiment de Pressupostos/Sol·licituds d’Ofertes (Estudiem a fons el seu producte o Servei i ens especialitzem en ell)

Elaboració i Seguiment de Comandes Import/Export  (Fem el seguiment fins el lliurament)

Elaboració de Documentació necessària per l’Exportació/Importació (Factures per l’Exportació, Packing List, autoritzacions de despatx, Tràmits Duaners, etc)

Obtenció de Certificats i altres Documents (Certificats:  d’origen,  de conformitat, d’inspecció, Sanitaris, fitosanitaris, Legalitzacions, etc)

Gestió Logística (Buscar el medi de transport que millor s’adapti i al millor preu, amb el seguiment fins al lliurament)

Tràmits de Cobraments/Pagaments (cartes de crèdit, contra documents, transferències, remeses, etc)

Assegurances i Crèdit (cobertura de riscos a l’exportació i crèdit)

Obligacions Tributaries (assistència al client per les obligacions tributaries)

Viatges Comercials a Clients/Proveïdors o Contactes Potencials (confecció d’agenda i viatge)

Assistència a fires (selecció i gestió per assistència a fires)

 

 Volem ser part de la seva empresa i que vostè ens senti com a tals!!