Left Right

Consultoria Importació

PUC IMPORTAR UN PRODUCTE O SERVEI?

 • Desplaçament a l’empresa d’un Consultor Sènior en Comerç Internacional d’una jornada per la recopilació d’informació i tenir un primer contacte.
 • Estudiemaprenem i entenem el seu producte en profunditat per poder identificar aquells articles amb major pes en les seves compres.
 • Identifiquem quins són els països millor posicionats per oferir-li un estalvi substancial.
 • Presentació d’un informe amb les dades i les conclusions.

PER ON COMENÇO?

 • Investiguemels mercats en detall. Per comprar un producte, hem de tenir en compte:
  • Terminisde fabricació i temps de transport fins les nostres instal·lacions.
  • Buscar el medi detransport adient i seleccionar el transitari logístic amb millor relació qualitat-preu.
  • Conèixer els diferentsaranzels a pagar a la duana espanyola en funció del país de fabricació.
  • Conèixerla documentació necessària en duanes.
 • Identifiquem,contactem i negociem amb els proveïdors.
 • Creaciód’una base de dades.
 • Gestionemla sol·licitud d’ofertes i coordinem la recepció de mostres per a que el departament de qualitat homologui al potencial proveïdor.

ENS MOVEM

Viatgem per visitar les instal·lacions i serveis de producció del proveïdor juntament amb el client.

 • Elaboració d’una agenda de visites.
 • Preparació del viatge (transport, hotel, etc).
 • Acompanyament per un Consultor Sènior.