Left Right

Com ho fem

T'ho Fem Nosaltres

Com ho fem

Export

Estudiem la seva empresa i producte o servei en profunditat per poder desenvolupar un Pla d’Internacionalització. Ens especialitzem en el seu producte o Servei.

Escollim els països amb major interès comercial.

Investiguemels mercats en detall, analitzem:

Establim estratègies de comercialització que garanteixin vendes al exportador. Definició i gestió de l’avantatge competitiu.

Traducció de la web per a que puguin arribar a nosaltres des de qualsevol lloc del món.

Presentació al món de l’empresa (carta d’introducció, Power point de presentació, traducció de material promocional, etc).

Identificació contacte comercial amb potencials clients.

Confecció d’un CRM adaptat a la seva empresa.

Confecció d’agenda per viatges comercials.

Realització de viatges comercials.

Organitzem la seva presencia visita a fires del seu interès.

Realitzem ofertes comercials enviem mostres.

Tanquem comandes, seleccionem el medi de cobrament més adequat i el gestionem (cartes de crèdit, contra documents, etc).

Preparem tota la documentació necessària per a l’exportacióobtenció de certificats, legalitzacions, etc.

Estudiem l’opció més interesant juntament amb el client per línies de descompte export, finançament, factoring, forfaiting, cartes de crèdit, contra documents, etc.

Busquem el medi de transport més adient i fem el seguiment fins el lliurament.

Presentació de documentació seguiment de tots els tràmits per l’Exportació.

Atenció al client en Servei post-venta.

Organitzem visites dels seus clients a les seves instal·lacions.

Organitzem presentacions del seu producte o Servei convidant als seus clients a assistir.

CercaSelecció contractació d’agents comercials i el seu seguiment.

Negociació de contractes i acords comercials, etc.

Assistim en la preparació de documents per les obligacions tributaries.

Guia tramitació de subvencions.

Podem facilitar-los el contacte amb partners que els poden ajudar a: obrir una delegació/empresa en un altre país, repatriació de capitals, obligacions tributaries amb altres països, contractar una pòlissa de cobertura de risc a l’exportació, forfaiting de cartes de crèdit, contractes internacionals específics, resolució de conflictes, etc

Import

Estudiem la seva empresa i producte o servei en profunditat per poder identificar aquells articles amb major pes en les seves compres.

Identifiquem quins són els països millor posicionats per oferir-li un estalvi substancial.

Investiguem els mercats en detall, analitzem:

Identifiquemcontactem negociem amb els proveïdors.

Elaborem i Gestionem la sol·licitud d’ofertes i coordinem la recepció de mostres perquè el departament de qualitat homologui al potencial proveïdor.

Tanquem comandes de compra i gestionem els pagaments. Preparació de la documentació necessària per el banc juntament amb el client.

Preparem tota la documentació necessària per la importació juntament amb el client.

Seguiment de la mercaderia fins el lliurament i presentació de documentació davant de les duanes.

Organitzemvisites a aquelles fires del seu interès.

Organitzem visites de proveïdors a les seves instal·lacions o a la seva planta de producció.

Negociació de contractes de subministrarepresentaciódistribució, etc.